This page has moved to a new address.

FALS: La Generalitat ampliarà la borsa d'habitatge de lloguer més assequible fins a cobrir més del 90% de la població jove de barcelona