This page has moved to a new address.

Ciutat Badia destapa la punta de l'iceberg del frau massiu a la VPO de venda a l'Estat espanyol