This page has moved to a new address.

Ni retallades ni hòsties: 14 i 15 juny acampada davant el Parlament