This page has moved to a new address.

al Clot - MANI 30 juliol 12h: Contra desnonaments i repressió policial